CONCURS: Desenează Dacobotul preferat!

Roboţeii Dacobots încurajează spiritul creativ al copiilor, astfel încât au pus la cale cel mai simpatic concurs. Aceştia au vorbit cu Moş Nicolae şi au convenit să facă echipă, pentru ca împreună să le aducă cât mai multe cadouri celor mici. Tot ce trebuie să facă aceştia este să deseneze Dacobotul lor preferat de pe portalul Dacobots! Cele mai frumoase desene vor câştiga un pachet care conţine un puzzle şi o revistă Dacobots (plus un cod de acces pe portalul Dacobots valabil pentru o lună).

Pentru înscriere micuţului la concurs, trebuie să urmezi toţi paşii de mai jos, în perioada 20 noiembrie – 1 decembrie 2017.

 1. Participantul trebuie să intre pe site-ul Dacobots;
 2. Să dea like paginii EduTeca – Dacobots şi postării concursului;
 3. Sa se aboneze la newsletter-ul de pe site-ul Dacobots;
 4. Să trimită un e-mail la adresa office@dacobots.com cu desenele create până pe 1 decembrie, ora 20.00 (în care să includă numele şi vârsta copiilor).

Concursul va avea câte 3 câştigători pentru fiecare categorie de vârstă (grădiniţă, clasele I-IV şi clasele V-VIII), iar aceştia vor fi anunţaţi miercuri, 6 decembrie, la ora 13.00. Premiile vor fi expediate în maxim 3 saptămâni de la data anunţării câştigătorilor.

Participarea la concurs este gratuită.

Mult succes!

Pentru întrebari ne puteţi contacta la adresa office@dacobots.com .

Mai jos găsiţi ataşat regulamentul concursului.

 

REGULAMENT CONCURS Desenează Dacobotul preferat!”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

1.1. S.C. ASCENDIA S.A., cu sediul social în Bucuresti, Str. Fierari, Nr.5 , Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu J40/6604/2007 (denumit în continuare „Organizatorul”), organizează în perioada 20 noiembrie – 1 decembrie 2017 concursul „Desenează Dacobotul preferat”.

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Concurs”).

1.3. Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe pagina de Facebook EduTeca – Dacobots.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de Facebook EduTeca – Dacobots.

1.5. Participarea la Concurs echivalează cu cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României, exclusiv în mediul online, pe pagina de Facebook EduTeca – Dacobots şi pe site-ul Dacobots, în perioada 20 noiembrie – 1 decembrie 2017. 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cadre didactice, reprezentanţi legali și elevi din instituțiile de învățământ de nivel preșcolar și primar – grădinițe, clasele pregătitoare și generale I – VIII, care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.

3.2. La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii S.C. ASCENDIA S.R.L. şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră), precum și angajații agențiilor implicate în organizarea concursului.

3.3. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participantii s-au înscris la Concurs cu mai multe conturi sau cei care s-au înscris în Concurs sunt firme/organizatii/branduri), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi/sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să respecte următorul mecanism:

 1. Participantul trebuie să intre pe site-ul Dacobots .
 2. Să dea like paginii EduTeca – Dacobots şi postării concursului.
 3. Sa se aboneze la newsletter-ul de pe site-ul Dacobots.
 4. Să trimită un e-mail pe adresa office@dacobots.com cu desenele create la cererea postată (marcată cu mențiunea CONCURS) până pe 1 decembrie, ora 20.00. 

SECŢIUNEA 5. PREMII ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1. Concursul va avea câte 3 câştigători pentru fiecare categorie (grădiniţă, clasele I-IV şi clasele V-VIII). Fiecare câştigător va primi un pachet format din: o revistă cu un cod valabil pentru o lună pe portalul Dacobots şi un puzzle personalizat Dacobots.

5.2.  Câştigătorii vor fi aleşi de către echipa EduTeca – Dacobots, iar numele lor vor fi anunţate pe pagina de pe site-ul Dacobots şi pagina de Facebook EduTeca – Dacobots  miercuri, 6 decembrie 2017, ora 13.00.

5.3.  Premiile nu vor putea fi schimbate în alte produse ori servicii decât cele comunicate inițial.

5.4. Câştigătorii vor fi contactaţi telefonic şi pe adresa de e-mail, pentru a se realiza următoarele: identificare, validare și comunicarea modalităţii de primire și folosire a premiului. În situaţia în care la momentul validării câştigătorii declară că nu acceptă premiile sau nu pot fi contactaţi conform celor menţionate mai sus, aceştia vor fi decăzuţi din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnării lor.

5.5. În faza validării, câştigătorii vor comunica organizatorilor datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume,  număr de telefon şi adresa la care se vor livra premiile.

5.6.  Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:

 • Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;
 • Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;
 • Au participat de pe conturi care aparțin unor firme/branduri/organizații de orice fel;

SECŢIUNEA 6. RĂSPUNDERE

6.1. Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs din cauza unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.

6.2. Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

6.3. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.

SECŢIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

7.1. Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

7.2. Prin participarea la Concurs, participanții își dau acordul ca datele personale (nume, prenume, număr de telefon, localitatea, seria și numărul de buletin în cazul câștigătorilor de premii) să fie procesate de Organizator în vederea validării și atribuirii premiilor.

Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

SECŢIUNEA 8.   ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 2 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.

SECŢIUNEA 9.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române din București.