Câştigător Concurs EduTeca: Educaţie, nu glumă!

 

Marele câştigător al concursului Educaţie, nu glumă! este Anca Prigoreanu.

Echipa EduTeca a hotărât să îi ofere Alinei Bălaşa un premiu special constând în Seria Anotimpurile.

Multe felicitări şi mulţumim tuturor participanţilor pentru implicare.

Eşti blogger? Uite ce poţi face:

Înscrie-ţi blogul în concursul EduTeca: trimite un mail pe adresa contact@eduteca.ro cu numele şi blogul tău.

Poţi câştiga marele premiu de 500 €.
Ai timp între 20 noiembrie – 20 decembrie 2012.

Pe 21 decembrie anunţăm marele câştigător.

Premiem implicarea ta în proiect. Iată sugestiile noastre:

  • Scrie unul sau mai multe articole despre EduTeca.
  • Scrie unul sau mai multe review-uri de produs.*
  • Recomandă-ne pe reţelele de socializare.
  • Distribuie articolele din comunitate.eduteca.ro.
  • Discută cu cititorii tăi despre jocurile educaţionale EduTeca.
  • Scrie despre educatorul virtual.
  • Distribuie resursele EduTeca.

…Orice altă formă de susţinere este binevenită.

Trimite-ne link-urile şi ţine-ne la curent cu ceea ce faci.

*După înscrierea în concurs, vei primi pe mail o licenţă electronică de CD EduTeca.

REGULAMENT Concurs Educaţie, nu glumă!

Regulament:
1. Organizator:
Concursul „Educaţie, nu glumă“ este organizat de SC Ascendia Design SRL, cu sediul în Bdl. I.C.Brătianu, Nr. 34, Etaj 5, Ap. 13-14, Sector 3 – Bucureşti, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu J40/6604/2007, RO21482859, numit în continuare „Organizator“.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina comunitate.eduteca.ro.

3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul „Educaţie, nu glumă“ se desfăşoară în perioada 20.11.2012-20.12.2012.
Va fi desemnat câştigător bloggerul care a demonstrat cea mai mare implicare în proiectul EduTeca.
Orice activitate despre EduTeca desfăşurată pe blogul înscris în concurs trebuie validată prin trimiterea de mail cu link-ul/link-urile aferente pe adresa contact@eduteca.ro.
Rezultatul va fi afişat în data de 21-12.2012 pe pagina comunitate.eduteca.ro.

4. Înscrierea în concurs:
Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să trimită un mail cu numele şi blogul lor pe adresa contact@eduteca.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a selecta înscrierea în concurs a blogurilor. Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte.
Prin înscrierea la concurs, participantul consimte ca informaţiile trimise să fie postate pe pagina comunitate.eduteca.ro şi pe reţelele de socializare.

5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinita de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie şi care deţine un blog online.
Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia membrilor echipei organizatoare.

6. Desemnarea câştigătorilor:
Câştigătorul va fi desemnat de un juriu format din reprezentanţi ai echipei EduTeca.

7. Premii:
Va fi acordat marele premiu în valoare de 500 euro net. Premiul va fi plătit în lei, la cursul zilei, în maximum 30 de zile de la data încheierii concursului, sub formă de virament bancar.

8. Taxe şi impozite
Concursul „Educaţie, nu glumă“ se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal, art. 77, punctul 1.

9. Protecţia datelor personale:
Organizatorul nu are ca scop strângerea şi utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui concurs.

10. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către participant.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă, a reţelelor de Internet sau a reţelelor de comunicare.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un blog participant la concurs.
Organizatorul îşi asuma responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.

11. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este disponibil pe comunitate.eduteca.ro. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabila şi necondiţionata a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, fără notificări prealabile.
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiul nu se va acorda.

12. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs: contact@eduteca.ro.
Telefon/Fax: +4037 1089200

 

One thought on “Câştigător Concurs EduTeca: Educaţie, nu glumă!”

  1. Pingback: Concurs Eduteca

Comments are closed.